1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 el de major.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural S. Coop. de Crèdit V està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. El Fons garanteix els dipòsits en diners fins a 100.000 euros, per titular.

Targeta Dèbit eCaixapopular

La clau d'accés al teu compte corrent

Consulta el teu saldo i últims moviments, realitza traspassos i transferències, paga rebuts no domiciliats o realitzar recarregues de mòbil. Tot això, a través de la nostra àmplia xarxa de caixers i en més d'un milió de caixers en tot el món.

Consultar cobertures incloses Xarxa espanyola de caixers

Plataforma Online

Accés a Ruralvia inclòs

Igual que tots els nostres clients, l'oficina virtual inclou accés a Ruralvía. Gestiona a través d'ella tots els detalls dels teus comptes i mantín el control dels teus diners en tots els teus dispositius. Estigues on estigues.

Ruralvía web App Ruralvia (mòbil i tablet)

Bústia Virtual

Informat en tot moment

Rep les teues comunicacions bancàries directament en els teus dispositius electrònics. D'aquesta manera podràs consultar-les immediatament i quan vulgues sense perdre la seua validesa jurídica. A més contribuiràs a cura del medi ambient.