Has invertit en alguna empresa o en un pla de pensions durant l’últim curs? Si és així, t’expliquem de quines maneres pots incloure’ls en la teua declaració de la renda i desgravar l’import que correspon.

Encara és prompte podran pensar alguns. I no els falta raó. Però la veritat és que la finalització de l’any fiscal està molt a la vora i és hora d’asseure’s a analitzar les conseqüències que tindran algunes de les nostres operacions financeres durant l’últim curs.

Quines inversions es poden desgravar en la Renda?

Encara que cada comunitat autònoma té les seues particularitats (les veurem més endavant), existeixen almenys quatre tipus d’inversions que tenen cabuda en la declaració de la renda.

Plans de Pensions:

Els plans de pensions, en la seua fase d’aportació, compten amb un gran benefici fiscal per al contribuent.

Aquests beneficis suposen una reducció de la base imposable de l’IRPF, o si escau, un increment de l’import retornat per Hisenda. Amb la nova reforma fiscal, ja no importa si el titular és menor o major de 50 anys.

L’import de la reducció suposarà un 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques i en cap cas, el límit mai podran superar els 8.000€

Pla de Previsió Assegurat:

Els PPA (Plans de previsió assegurats) suposen una alternativa del sector assegurador als plans de pensions pel que els incentius fiscals són pràcticament els mateixos.

Mira ací com funcionen els PPA →

Rescats de PPA i PP:

A l’hora de rescatar els plans de pensions i plans de previsió assegurats les condicions depenen de si l’aportació va començar abans o després del 2007.

Si es va a rescatar un pla en el qual es va aportar abans del 31 de desembre de 2006, el contribuent estarà exempt de tributar un 40% de l’import.

Respecte al rescat dels plans en els quals l’aportació es va realitzar després de l’1 de gener de 2007, els contribuents no contemplen cap benefici fiscal.

Inversió empresarial:

Existeixen beneficis fiscals per a inversors que van dipositar els seus diners en empreses de recent creació (sempre que fora a partir de la implantació de la llei al setembre de 2013).

Els contribuents podran desgravar-se fins a un 20% del capital aportat. És important recordar que no es tenen en compte en aquest apartat la compra d’accions o participacions del capital social de l’empresa.

La base màxima de deducció seran 50.000 euros anuals.

Deduccions Autonòmiques: Comunitat Valenciana

A més dels beneficis a nivell estatal, cada comunitat autònoma compta amb una sèrie d’avantatges extres a l’hora de calcular les nostres prestacions en la declaració de la renda.

Encara que són més de caràcter donatiu que inversor, en el cas de la Comunitat Valenciana està permès obtenir deduccions fiscals en aquest tipus d’operacions:

Deducció per donació a empreses d’àmbit cultural:

Es podrà deduir un 15% de de l’import donat en un mateix període fiscal a entitats que destinen aqueix finançament a la promoció de qualsevol activitat cultural, esportiva o científica.

En aquest punt entren també les aportacions a empreses de caràcter audiovisual els fons propis del qual no superen els 30.000€.

Deducció per donació a empreses de base tecnològica:

Es podran deduir un 15% de l’import a empreses creades o desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per projectes de recerca realitzats en universitats valencianes i en els centres superiors d’ensenyaments artístics valencianes.

La base màxima de la deducció, a aquests efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.

Deducció per donació al foment de la llengua i patrimoni cultural:

Es podran deduir un 15% totes les donacions aportades a organismes i entitats que tinguen com a finalitat la conservació i promoció del valencià i el patrimoni cultural valencià.

Si necessites més informació sobre com afecten les teues inversions a la declaració de la renda. O tens algun dubte ací et deixem alguns enllaços que poden ajudar-te:

Manual de la Renda 2016 →
Deduccions Autonòmiques Comunitat Valenciana →

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

BENVINGUTS
Som estalviadors i emprenedors com tu 🚀

SUBSCRIURE'M
La teua informació mai serà compartida
close-link

GUÍA DE LA IDEA AL NEGOCIO: 10 CLAVES PARA NO FALLAR

¿Tienes una idea sobre alguna cosa que crees que podría funcionar? Esta es la guía que te interesa.
DESCARGAR
Elaborado por el equipo de expertos de eCaixapopular.
close-link

GUIA DE LA IDEA AL NEGOCI:10 CLAUS PER NO FALLAR

Tens una idea sobre alguna cosa que creus que podria funcionar? Aquesta guia t’interessa.
DESCARREGAR
Elaborat per l'equip d'experts de eCaixapopular.
close-link

GUIA 5 DECISSIONS PER A CONVERTIR ELS TEUS ESTALVIS EN BENEFICIS

Eres estalviador? Els nostres experts et mostren com traure més rendibilitat dels teus diners.
DESCARREGAR
Elaborat per l'equip d'experts de eCaixapopular.
close-link

Tens dubtes?
?

En què consisteix el procés d’alta

Tot des del teu mòbil, fàcil i senzill

En qué consiste el proceso de alta

Todo desde tu móvil, fácil y sencillo